Forfatterarkiv: Gustav Nielsen

Byen som motor, staten som brems?

Norske byer har høye ambisjoner for omstillingen til et klimavennlig samfunn. De møter ulike statlige aktører som ikke vil forplikte seg til disse målene. Har staten blitt en brems i norsk bærekraftig byutvikling? Dette interessante spørsmålet ble reist i et … Les videre

Publisert i Blogg, Byomforming-transformasjon, Debatt, Institusjonelle forhold, Kollektivtransport, Lokalsamfunnsutvikling, Miljøvennlig transport, Nasjonal bypolitikk, Natur, klima og bærekraft, Oslo, Regional planlegging, Samferdselspolitikk, Samordnet areal- og transportpolitikk, Sentrumsutvikling, Uncategorized, Virkemidler | Skriv en kommentar

Transportpolitikk med store ord og svakt faglig grunnlag

Det skjer for tiden mye i norsk samferdsel, og feltet får stor oppmerksomhet i media. Ikke minst takket være en samferdselsminister med stor virketrang og en finansminister med en større og åpnere pengebok enn noen før henne. Samferdsel er også … Les videre

Publisert i Blogg, Debatt, Institusjonelle forhold, Miljøvennlig transport, Nasjonal bypolitikk, Samferdselspolitikk, Uncategorized, Vei- og veitrafikk, Virkemidler | Skriv en kommentar

Hvem vil løfte kollektivtransporten når samferdselssjefen mener alle grep er tatt?

Innlegget er tidligere publisert i Rogalands Avis. Det er skuffende å lese Samferdselssjefens svar i RA 11. april på mitt innlegg angående kollektivtransporten på Nord-Jæren. Artikkelen Nord-Jæren trenger nye plangrep er en oppdatert versjon av innlegget mitt med illustrasjoner. Dette … Les videre

Publisert i Blogg, Byomforming-transformasjon, Kollektivtransport, Miljøvennlig transport, Natur, klima og bærekraft, Regional planlegging, Samferdselspolitikk, Samordnet areal- og transportpolitikk, Sentrumsutvikling, Stavanger-Sandnes, Uncategorized | Skriv en kommentar

Nord-Jæren trenger nye plangrep

Teksten er tidligere publisert i Rogalands avis, 6. april 2017; figurer fra 9. april/1. juni. Nord-Jæren er det storbyområdet i Norge der det er vanskeligst å oppnå målet om nullvekst i personbilbruken. Regionen har det mest bilbaserte utbyggingsmønsteret og en fortsatt … Les videre

Publisert i Blogg, Byomforming-transformasjon, Debatt, Kollektivtransport, Lokalsamfunnsutvikling, Miljøvennlig transport, Regional planlegging, Samferdselspolitikk, Samordnet areal- og transportpolitikk, Stavanger-Sandnes, Vei- og veitrafikk, Virkemidler | Skriv en kommentar

Planleggere advarer sterkt mot nye byggforskrifter

Statens direktorat for byggkvalitet har lagt ut utkast til ny byggeteknisk forskrift, kalt TEK 17. Høringsfristen var 10. februar 2017, og endringene skal etter planen tre i kraft allerede 1. juli 2017. Dette er svært bekymringsfullt, da planleggere og arkitekter advarer … Les videre

Publisert i Arkitektur, Blogg, Bokvalitet og nærmiljø, Boligpolitikk, Boligpriser, Byomforming-transformasjon, Debatt, Institusjonelle forhold, Lokalsamfunnsutvikling, Nasjonal bypolitikk, Uttalelser, Virkemidler | Skriv en kommentar