Om nettsiden

Bulls nettsted er stadig under utvikling. Siden administreres av Inge Willumsen og Gustav Nielsen (redaktør). Det er opp til Bulls medlemmer og andre interesserte å gi sidene et interessant og meningsfullt innhold.

Det aller meste av stoffet er offentlig tilgjengelig. Bruk det gjerne videre, men oppgi kilden, dvs forfatter, eventuell opprinnelig publisering og Bullby.net.

Gå til Debatt på hovedmenyen, så kan du delta i en løpende debatt om byutvikling. Der er Bulls debattinnlegg og kommentarer, med de nyeste innleggene øverst. Benytt hovedmenyen eller søkefeltet til høyre for å velge spesielle fagtema eller byregioner.

Interne sider er kun for medlemmene. De inneholder i hovedsak møteinnkallinger og referater, dokumenter og artikler som er under arbeid.

Legg igjen en kommentar

Send oss kommentarer og forslag