Status i arbeidet

Status pr 14. februar 2016

 1. BULL har nå 21 medlemmer med bred fagbakgrunn, se oversikten over hvem vi er.
 2. BULLs styre består av  Kjell Spigseth (leder), Jon Guttu, Inge Willumsen (kasserer) og Gustav Nielsen (webansvarlig) og Hans Kristian Lingsom (varamedlem).
 3. Kontaktpersoner for BULL i byene utenom Oslo er Marit Kleveland i Drammen, Per Th. Grimnes i Stavanger, Gunnar Bakke i Bergen, og Ivar Leivestad i Trondheim.
 4. BULL Oslo har et møtested i Lindeberg senter tilknyttet et av Områdeløftene i Groruddalssatsingen.
 5. Et nettsted for kunnskap og debatt om byplanlegging og byutvikling er etablert,  www.bullby.net. Der finner en BULLs uttalelser til aktuelle planspørsmål, artikler og innlegg av BULLs medlemmer. Også andre interesserte kan der bidra med artikler og fagstoff, formidling og debatt.
 6. BULL holdt sitt første fagseminar 29. mai 2013 i Drammen med bred deltakelse og med økonomisk støtte fra Miljøverndepartementet. Den lille boken «Hvordan Drammen reiste seg» er utgitt etter seminaret.
 7. BULL Stavanger holdt det andre fagseminaret i Stavanger og Sandnes 19. – 20. mai 2014 med tittelen «Er det mulig å styre byutviklingen?» Innledere fra Stavanger og Sandnes kommuner og næringslivet.
 8. BULL Trondheim holdt det tredje fagseminaret i Trondheim 4. – 5. mai 2015. Innledere fra bl.a. Trondheim kommune og NTNU.
 9. Bull Oslo skal arrangere det fjerde fagseminaret i Oslo 25.-26. april 2016. Det kan bli aktuelt med flere byseminarer, dersom det er tilstrekkelig interesse lokalt.
 10. BULL Oslo ga i juni 2013 faglige råd for byutvikling til Regjeringen v/ Miljøverndepartementet. I februar 2015 ga vi en uttalelse til Regional plan for Oslo og Akershus. I juni 2015 kommenterte vi utbyggingsplaner for Lindeberg senter.
 11. BULL Stavanger har uttalt seg om sentrumsplanen for Stavanger sentrum i januar 2014. I september 2015 har vi levert høringsuttalelser til sak om lokalisering av Stavanger universitetssykehus og om planprogram for utvikling av Forus-området.
 12. Kommunevalgkamp er en fin anledning til å diskutere byutvikling. BULL Oslo tok i 2015 derfor initiativ til to åpne valgmøter i Litteraturhuset, Oslo der lokale partier redegjorde for sine syn på utfordringene det sterkt voksende hovedstadsområdet står overfor, og hvilke løsninger og tiltak partiene anser som sine viktigste satsinger. Boligpolitikk på valg – Kvalitet, utbygging, utleie, priser var tema for møtet 27. august, som ble arrangert i samarbeid med Oslo Arkitektforenings seniorgruppe.  Byutvikling og transport for en ny tid – Hva mener partiene? var tema for møtet 31. august.