I Bull samarbeider vi om å skrive artikler og andre publikasjoner, og vi kommenterer og diskuterer hverandres arbeider på tvers av fagområder. Slik vil vi bidra best mulig til å formidle våre resultater og erfaringer til andre fagfolk, og til allmennheten. De endelige  artikler og publikasjoner er det fortsatt forfatterne selv som står for.

Her er en oversikt med lenker til artikler som er utarbeidet av en eller flere av Bulls medlemmer og samarbeidspartnere.

Bull har publisert i sin første bok – på papir og som e-bok. Se hva seks byplansjefer i Drammen forteller om byutviklingen 1980 – 2011: Hvordan Drammen reiste seg – november 2014.

Medlemmer av BULL bidro sterkt til tidsskriftet Plans jubileumsnummer om Norsk bolig- og byplanlegging i et hundreårsperpektiv, som kom ut høsten 2013. Etter avtale med forfatterne og Plans redaktør, kan artiklene lastes ned her: Lange linjer i Plan nr 4-5/2013.