Forfatterarkiv: Arvid Strand

Flertallet av Oslos innbyggere handler sine dagligvarer uten bruk av bil

Budstikke, 5.2.2019 Kanskje kunne man ønsket at direktøren for Virke Handel var litt bedre orientert om hvorfor parkeringspolitikk er viktig i byplanleggingen, og hvorfor kommunens byplanmyndigheter foreslår å gjøre endringer i den eksisterende parkeringsnormen. Direktøren angriper i Nordre Aker Budstikke (15.1.2019) foreslåtte … Les videre

Skrevet i Blogg, Debatt, Handel, Institusjonelle forhold, Miljøvennlig transport, Nasjonal bypolitikk, Natur, klima og bærekraft, Oslo, Samferdselspolitikk, Samordnet areal- og transportpolitikk, Sentrumsutvikling, Vei- og veitrafikk, Virkemidler | 3 kommentarer

Staten gjør forskjell på skinner – hvorfor?

Innlegget er tidligere publisert i Dagsavisen 26.5. 2017. I norsk kollektivtransport har staten ansvar for jernbanetrafikken, både skinnene og at det kjøres tog. Fylkeskommunen har ansvar for å tilby befolkningen annen kollektivtransport. Den framskaffer skinnene, drifter trikk, bybaner og busslinjer. … Les videre

Skrevet i Bergen, Blogg, Debatt, Institusjonelle forhold, Kollektivtransport, Miljøvennlig transport, Nasjonal bypolitikk, Oslo, Samferdselspolitikk, Stavanger-Sandnes, Trondheim, Virkemidler | Legg igjen en kommentar

Hvilke virkemidler vil partiene bruke for å oppnå klima- og miljømålene for byutvikling og transport?

Bred enighet om mål – mangelfull gjennomføring Det er bred enighet om at vi må «planlegge for fremtiden med kompakte byer, klimavennlige løsninger og raskere planprosesser», slik kommunal- og moderniseringsministeren sa det i pressemeldingen (26.09.2014) da han la frem Statlige … Les videre

Skrevet i Blogg, Byomforming-transformasjon, Debatt, Handel, Institusjonelle forhold, Kollektivtransport, Miljøvennlig transport, Nasjonal bypolitikk, Natur, klima og bærekraft, Regional planlegging, Samferdselspolitikk, Samordnet areal- og transportpolitikk, Sentrumsutvikling, Uncategorized, Vei- og veitrafikk, Virkemidler | Legg igjen en kommentar

For mye planlegging – for lite handling i Oslo og Akershus

Av Arvid Strand. Kommentar til innlegg av Ellen Grepperud og Marit Øhrn Langslet på møte i PF-Samferdsel 31. januar 2013 om plansamarbeidet Regional areal- og transportplan for Oslo og Akershus. Vi skal selvfølgelig planlegge, men vi må drive en handlingsorientert … Les videre

Skrevet i Blogg, Bokvalitet og nærmiljø, Boligpolitikk, Byomforming-transformasjon, Institusjonelle forhold, Kollektivtransport, Miljøvennlig transport, Nasjonal bypolitikk, Oslo, Samordnet areal- og transportpolitikk, Virkemidler | Legg igjen en kommentar

Tiden er inne for et statlig skippertak for kollektivtransporten

Innlegget er tidligere publisert i Samferdsel, oktober 2012 Denne kommentaren springer ut av en lenge følt frustrasjon grunnet i det jeg opplever som en nærmest absurd dis­krepans mellom målformuleringer og praksis i arbeidet med kollektivtransport i de større byene våre. Gjennom mange … Les videre

Skrevet i Artikler, Bergen, Blogg, Institusjonelle forhold, Kollektivtransport, Miljøvennlig transport, Nasjonal bypolitikk, Oslo, Samordnet areal- og transportpolitikk, Stavanger-Sandnes, Trondheim, Uncategorized, Virkemidler | 1 kommentar