Author: Gunnar Bakke

Byplanskandale i Bergen: Åsane sentrum

For en tid tilbake hadde jeg her i Bullby en kort kommentar til byrådssystemet i Bergen, med henvisning til tidligere kollega Kåre Rommetveits lengre artikkel om denne styringsmodellen. Problematiske sider ved denne modellen er stikkordsmessig blant annet at maktfullkomne politiske beslutningstakere i utstrakt grad har en tendens til å desavuere faglige råd, de går gjerne etter de kortsiktige gevinster, og evner ikke, eller velger ikke å se de langsiktige følger av sine plan- og prosjektbeslutninger.

Argumentasjonen for å rette opp uheldige skjevheter ved styringsmodellen når ikke frem. Nå skal byråkratiet underlegges den folkevalgte vilje, gjerne henvist til enkle og vilkårlige spørreundersøkelser i kontroversielle saker som et alibi.

I Bergen er i disse dager slått opp et uhyre beklagelig eksempel på resultatet av slik amatørmessig byplanlegging, som det tross betydelig fagkompetent innsats ikke har vært mulig å unngå. Bergens Tidende har gjort en fin innsats for å vise offentligheten resultatet slik det fremkommer i Åsane Sentrum.

Kombinasjonen sterke egenøkonomiske interesser, kortsiktige og naive politikere i ja-modus, og tilsidesatte fagplanleggere er drepen for utviklingen av den gode by.

Det anbefales å gå inn på følgende nettsider for å få et syn for dette.

” Byen som ble borte”

Bergens Tidende 03.03.2016 : http://www.bt.no/article/bt-3554611.html , etterfulgt av

Bergens Tidende, Lederen  08.03.2016  http://www.bt.no/article/bt-3556677.html

Byrådsmodellen svekker faggrunnlag og langsiktighet i byutviklingen

Jeg ble under BULLs samling i Trondheim spurt om erfaringene med byrådsmodellen for styringen av Bergen. Jeg er i hovedsak negativ til denne ut fra noen velkjente argumenter :

  • fagperspektiv og -kunnskap blir ofte tilsidesatt
  • langsiktlighet blir mindre vektlagt
  • helhets- og tverrsektorielle vurderinger blir ofte neglisjert.

I en god artikkel i Bergens Tidende 6. september 2015 skriver Kåre Rommetveit om den bergenske styringsmodellen. Han er statsviter og var min kollega en del år på den lille kommuneplanavdelingen vår, med helse, sosial og skole som arbeidsområde. Senere ble han universitetsdirektør og er nå leder for et par tunge forskningsstiftelser.

Jeg kunne personlig skrive under på alle K.R s betraktninger og vurderinger han fremsetter. I samtalen i Trondheim brukte jeg uttrykket “sirkus” om mye av det som spiller seg ut i plansammenheng i Bergen. Artikkelen er så grundig og presis at den fortjener å bli lest av mange i vår “bransje”, både de som har erfaring med, eller står overfor mulig innføring avbyrådsmodellen.

Artikkelen kan også tjene som forklaring på mye av den kvalitative tilbakegangen i planleggingen i Bergen de senere år.

Les  Rommetveits artikkel i Bergens Tidende: Mikke-mus-styret og den bergenske parlamentarismen.