Forfatter: Hans Kristian Lingsom

Rimelige boliger – En politisk spøk?

Hvorfor er det så liten politisk interesse for å løse problemet med at så mange lavtlønnede arbeidstakere ikke har mulighet til å bo eller skaffe seg bolig i Bærum? Vi er jo avhengige av dem for å bemanne våre sykehjem, [...]

Hvilke virkemidler vil partiene bruke for å oppnå klima- og miljømålene for byutvikling og transport?

Bred enighet om mål - mangelfull gjennomføring Det er bred enighet om at vi må «planlegge for fremtiden med kompakte byer, klimavennlige løsninger og raskere planprosesser», slik kommunal- og moderniseringsministeren sa det i pressemeldingen (26.09.2014) da han la frem Statlige [...]

Ny hovedstadsregion – nå eller aldri?

Stortinget ønsker en ny regional inndeling i landet og regjeringen ser for seg bare 10 regioner som erstatter 18 fylkeskommuner. Debatten om regionreformen har kommet godt i gang i Oslo-området. Frontene er klare og tydelige. Fylkeskommunen og kommunene rundt Oslo vil [...]

Regionreformen: Nøkkelen til løsning av hovedstadsområdets utfordringer

Kommunereformen kan gi gode løsninger rundt omkring i landet. For hovedstadsområdet med 22 Akershus-kommuner, Oslo kommune og noen kommuner i nabofylkene er reformen for de fleste mindre interessant.  Men det hevdes i debatten at sammenslåing av kommuner, f.eks. Asker, Røyken [...]

Ny regionplan for Oslo/Akershus – god men maktesløs?

Nok en gang har en regional plan for Oslo og Akershus sett dagens lys. Planen er et resultat av Miljøverndepartementets initiativ. Lignende planer har tidligere vært utarbeidet. Likhetene er store og det har etter alt å dømme vært teoretisk gode [...]