Forfatter: Johan-Ditlef Martens (side 1 av 2)

Opp alle jordens single

Ensliges Landsforbund har vedtatt å legge ned virksomheten. Det er fulgt opp med artikler i pressen. Man sitter igjen med et bilde av en kanskje noe utdatert organisasjon. Det som ikke har kommet fram er at foreningen, med sin aktive [...]

Knust boligdrøm, TEK-17

Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) har laget vedlagte tankevekkende lille videosnutt, Anbefales!! http://www.arkitektur.no/hvermannsens-knuste-boligdrom  

Ny boligpolitikk for Oslo, bare nesten i mål

Et kommunevalg er nettopp avsluttet og mange er spent på om vi med et fortsatt rød-grønt byråd i Oslo vil få en ny sosial boligpolitikk. Det kan derfor være grunn til å se på hva Byrådet nylig har kommet med [...]

Oslo kommune tapper Husbanken

Det er nylig vedtatt budsjettforlik i bystyret, selv om partiet Rødt ikke fikk gjennomslag for sitt forslag om å redusere husleien i de kommunale boligene med 3000 kroner i måneden. Oslo kommune tar «gjengs leie»/markedsleie, som kan ligge på 10-14 000 [...]

Frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo, 13. mars 2019

Kan vi bygge tette og miljøvennlige boligområder som også er gode for barnefamilier? Hvem skal ha råd til å bo sentralt i byen? Samtale med Oslopolitikere om mulige, effektive tiltak frem mot 2030 Onsdag 13. mars 2019, kl. 08:00 – [...]

Fra Laila-soverom til Ellen-soverom

Arkitekter har det siste tiåret registrert en gradvis nedskalering av de minste blokkleilighetene. Både statlige og kommunale myndigheter praktiserte tidligere en nedre arealgrense på rundt 50-55 m2 for en torommer. Oslo kommune har nå satt den nedre arealgrensen på 35 [...]

Øvre arealgrense for boliger på 200 kvm?

Vi nærmer oss valget og boligpolitikken bør komme mer i fokus, ikke minst på grunn av klimaproblemene. Når det gjelder boligkvalitet har fokus vært rettet mot de små og dårlige boligene og mange hevder at det bør innføres en minstestandard [...]

Hva vil partiene gjøre for å skape en klimavennlig, økonomisk og sosialt bærekraftig boligpolitikk?

Boligen er sammen med helse, arbeid og utdanning våre viktigste velferdsgoder. Dette kom tydelig til uttrykk i etterkrigstidens ambisiøse målsetting om at en familie skulle kunne disponere en treroms bolig på 70 kvm til maksimum 20 prosent av en industriarbeiderlønn. Politikken [...]

Farlige myter om boligpolitikken

Boligvekstutvalget har avlevert sin innstilling til Byrådet i Oslo. Mandatet var å «fremme kort- og langsiktige forslag til tiltak som vil bidra til økt boligbygging med kvalitet». I rapporten spres det to farlige myter: At flere småboliger mellom 35 og [...]

Obos fronter dårlig boligkvalitet

I siste OBOS-bladet (2/2016) skryter prosjektutvikler Hans Dahl i OBOS uhemmet og uten forbehold av at boligbyggelaget nå kan bygge 2-rommere på 35 m2. Boligen er myntet på førstegangsetablerere, men det er ikke en midlertidig bolig for studenter eller andre [...]
« Eldre innlegg