Forfatter: Peter Butenschøn

Byer i Gudbrandsdalen?

Utvikles tettstedene oppover dalen til små byer? Vinstra og Otta kaller seg allerede byer, og debatten går tett i mange kommuner: Kanskje også vi bør kaste oss på urbaniserings-bølgen, for å tiltrekke oss arbeidsplasser og holde på befolkningen? Men hva [...]

Konserthuset som utvikling

Bør fortsatt kulturlivets ønsker om nye og større lokaler i hovedstaden stadig løses som nybygg til milliardkostnad ute langs havnefronten, eller finnes det andre fornuftige og mer bærekraftige løsninger? Oslo Filharmonien fyller 100 år, og vil ha sitt eget hus, [...]

Byene – og togets velsignelse        

Aftenposten har de siste ukene meget prisverdig beskrevet ulike planer for jernbaneutbyggingen – InterCity – gjennom byer på Østlandet. Tog er en viktig samfunnsmessig og miljøpolitisk prioritering. Men hva vil skje når toget, med høyere hastighet, kapasitet og frekvens, møter [...]

Hvordan vil partiene skape levende sentra i byer og tettsteder?

Ledige lokaler med papir på butikkvinduer og sentrumsområder i byer og tettsteder tomme for folk – dette er et trist bilde som oppleves for mange steder i Norge.  Samtidig tvinger krav til klimagass-reduksjon og mindre bilbruk fram en utvikling der [...]

Byutvikling på utrygg grunn

Nordmenn er blitt et europeisk byfolk. Vi føler oss hjemme i byer på kontinentet. Fjerne byer virker ikke så fremmedartede lenger, vi kjenner oss igjen selv om de er ganske langt borte. Jeg skriver dette på en liten balkong oppe [...]

Hovedstad og millionby – hva vil vi med Oslo?

Spørsmålet er reist av Peter Butenschøn  i to lengre artikler i Aftenposten, som også kan leses her. Nå snakkes det om storbyen Oslo, men ikke om hovedstaden. Har vi glemt noe viktig? Les Nasjonsbygging og hovedstad, Aftenposten 25. april 2015. Hvis [...]