Seks byplansjefers fortellinger om byutviklingen 1980-2011

I en liten bok har Bull sammenstilt og redigert hva seks tidligere byplansjefer i Drammen forteller om en byutvikling og byplanlegging som i løpet av tretti år har ført til en prisvinnende fornyelse av byen og byens omdømme i Norge og internasjonalt. Boken beskriver nyanserte og lærerike erfaringer for alle som deltar i organisering og gjennomføring av kommunal byplanlegging på politisk, administrativt og planfaglig nivå. Hvordan i all verden klarte byens ledelse å få til det forløsende samarbeidet mellom politikere, byplanleggere, private interesser og lokale media? Hvilke roller spilte byplanleggingen og hvilke praktiske og organisatoriske grep var med på å utløse byens potensial – som få hadde øyne for på det tidlige 1980-tallet? Noen svar på disse og andre spørsmål om Drammens fornyelse får du ved å lese boken, som er utgitt av Bull med støtte fra Miljøverndepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Husbanken og Drammen kommune. Papirutgaven foreligger i et begrenset opplag hos de tre sistnevnte etater. Den elektroniske utgaven er her.