Figur 1:
Sum prosjektfortjenste + tomtepris + salgskostnader økte fra ca 26 prosent til ca 44 prosent av boligprisene i Oslo da disse steg fra 65 000  kr/m2 i 2015 til ca 100 000  i 2019.