Jeg har vært på seminar og lært om Drammen som har beveget seg fra “Harry til Hot”. Byen var bokstavlig talt nedkjørt, biler overalt, generelt forfall, lav tetthet og en stinkende elv. Kommune og næringsliv gikk sammen om en visjon og en offensiv handlingsplan: “Drømmen om Drammen”. Den er nå på det nærmeste oppfylt og det imponerer. Først ble elva renset, deretter ble all gjennomgangstrafikk lagt utenom byen. Her på Nord Jæren har vi forlengst fjernet kloakkutslipp til sjø, men når det gjelder trafikk har vi gjort stikk motsatt av Drammen. Vi satser milliarder på å kanalisere all trafikk til og fra Ryfylke og nordfylket, inn på et forlengst overbelastet vegnett, midt i byen vår. Det vil vi angre på!

[Red: Les mer om Drammen her].

Det som ellers preger Drammen er et tillitsfullt forhold mellom politikere og administrasjon. Dessverre opplever vi her det stikk motsatte. Det er ikke grenser for hva administrasjonen skal tåle. Baker rettes for smed. Administrasjonen setter politiske bestillinger ut i livet og får kjeft for det. Slik kan det ikke være om vi skal utvikle en god by. Og mye står for tur. I disse dager vedtas en justert Regionalplan for Jæren. Det er spennende saker. Gjeldende plan er datert i år 2000. Ryggraden i den er en bybanetrasé nord sør mellom sentrene i Stavanger / Sandnes, og fortetting langs denne aksen. Bybanen har vi ikke greid å realisere, men vi har fått en radikal fortetting. Nær 90 prosent av ny bebyggelse er kommet innenfor den allerede utbygde by og en stor del av dette i bybåndet. Private har gjort sin del av jobben, men politikerne har ikke fulgt opp med lovet infrastruktur. Vi har pengene, men mangler beslutningene. Veksteventyret på Nord Jæren stopper opp i trafikkø.

La oss se litt framover. Vi bor ved Norges kanskje viktigste “matfat”, Jæren. Matjorda her må vernes. Lenge har vi sett for oss at videre byvekst må finne sted østover, bort fra “matfatet”. Det kan nok på lang sikt være rett, men i løpet av de siste ti årene har vi erfart at kapasiteten innenfor det eksisterende tettstedsområdet er mye større enn vi tidligere antok. Hvorfor anstrenge seg med å utvikle Sandnes øst når vi bare på Forus kan bygge 15000 nye boliger, og i tillegg doble antall arbeidsplasser. På Forus er jo infrastrukturen stort sett på plass, og mulighet for å finne sin arbeidsplass innen gangavstand er tilstede. Dessuten har Forus øst et kollektivtilbud bedre enn noe annet byutviklingsområde. I Sandnes øst derimot må alt bygges opp fra scratch. En kjempesatsing som Sandnes alene ikke har noen mulighet for å gjennomføre. Det krever en storkommune eller et langsiktig samarbeide om byutvikling. Et slikt samarbeid er kanskje ikke særlig sannsynlig sålenge Sandnes kommune har annonsert at de vil trekke seg ut av Forus Næringspark, som sålangt er selve flaggskipet for regionalt samarbeid om byutvikling.

Tegningen viser Forus sør og områdene langs Gandsfjorden fra til Havneparken og Vågsbunnen. Den er tillatt benyttet av Forus Næringspark og arkitektene Juul/Frost.

Parallelt med dette jobber Sandnes sammen med Klepp og Time om et konsept kalt “Bybåndet sør”. Det strekker seg fra Sandnes til Kvernaland, og på lang sikt kanskje helt sør til Lye Njåfjell. Her er det ikke så lett å bygge by, mellom annet bringes jordbruksarealer under press. Boligtallet er derfor knepet ned til 2000, en dråpe i havet i forhold til hva vi kan bygge på Forus og i definerte byutviklingsområder i Sandnes og Stavanger. En Sandnespolitiker ble forleden sitert i Aftenbladet. Han undret seg over hvorfor det hastet med å utvikle nye byområder sålenge arbeidsplassene befinner seg i bybåndet, og at det der kan bygges like mange boliger som i hele Sandnes øst. Han har et poeng! Hvorfor ikke ferdigstille byen vår før vi kaster oss over nye områder. Det vil sikre en tettere og by, stimulere handel og servicetilbud, minske avstander og slik minimalisere transportbehovet. Framfor alt vil en slik politikk bety et effektivt jordvern. “Matfatet” Jæren får ligge i fred. Så får vi på sikt heller flytte Travbanen på Forus og Golfbanen i Sola, til fordel for en god og energieffektiv by.

Stavanger 06.06.2013. Per Th. Grimnes, sivilarkitekt  MNAL

Tidligere publisert i Stavanger Aftenblad i juni 2013.