Kategoriarkiv: Uttalelser

Planleggere advarer sterkt mot nye byggforskrifter

Statens direktorat for byggkvalitet har lagt ut utkast til ny byggeteknisk forskrift, kalt TEK 17. Høringsfristen var 10. februar 2017, og endringene skal etter planen tre i kraft allerede 1. juli 2017. Dette er svært bekymringsfullt, da planleggere og arkitekter advarer … Les videre

Skrevet i Arkitektur, Blogg, Bokvalitet og nærmiljø, Boligpolitikk, Boligpriser, Byomforming-transformasjon, Debatt, Institusjonelle forhold, Lokalsamfunnsutvikling, Nasjonal bypolitikk, Uttalelser, Virkemidler | Legg igjen en kommentar

Innspill til arbeidet med byutvikling i Hovinbyen

Bull har sendt et notat til Oslos byråd med innspill til kommunens arbeid med byutvikling i Hovinbyen. Dette er Oslos største og mest komplisert område for transformasjon og byutvikling i de neste tiårene. Erfaringer fra andre byutviklingsområder har vist at de største utfordringene … Les videre

Skrevet i Blogg, Bokvalitet og nærmiljø, Boligpolitikk, Byomforming-transformasjon, Debatt, Institusjonelle forhold, Nasjonal bypolitikk, Oslo, Samordnet areal- og transportpolitikk, Uncategorized, Uttalelser, Virkemidler | Legg igjen en kommentar

Skarp debatt om Stavangers nye sentrumsplan

BULL og andre bidrar aktivt Stavanger kommune har offentliggjort revidert utkast til ny kommunedelplan for byens sentrum. Det har utløst en skarp debatt om planens innhold og den fremtidige utviklingen av Stavanger sentrum. Hva slags sted skal byens sentrum være? Hvordan realisere … Les videre

Skrevet i Arkitektur, Blogg, Byomforming-transformasjon, Handel, Kulturminner og byforming, Lokalsamfunnsutvikling, Samordnet areal- og transportpolitikk, Sentrumsutvikling, Stavanger-Sandnes, Uncategorized, Uttalelser, Virkemidler | Legg igjen en kommentar

Klimapolitikk og statlig samordning – lokalisering av sykehuset i Stavanger

Åpent brev til Helse- og omsorgsministeren Fra Bull avdeling Stavanger, 1. desember 2015  Vil helse- og omsorgsministeren sørge for at overordnede mål knyttet til reduksjon av klimautslipp blir vektlagt når lokalisering av sykehus i Stavanger skal besluttes? Vil  regjeringen samordne … Les videre

Skrevet i Blogg, Byomforming-transformasjon, Institusjonelle forhold, Natur, klima og bærekraft, Samordnet areal- og transportpolitikk, Sentrumsutvikling, Stavanger-Sandnes, Uttalelser, Virkemidler | Legg igjen en kommentar

BULL-uttalelse om plan for utvikling av Forusområdet på Nord-Jæren

Bull har uttalt seg om planleggingen av det 10 kvadratkilometer store Forus-området på grensen mellom Stavanger, Sandnes og Sola kommune. Bull mener at forslaget til planprogram for en interkommunal kommunedelplan for Forus er for tradisjonell. Planarbeidet vil drukne i utredninger som … Les videre

Skrevet i Byomforming-transformasjon, Institusjonelle forhold, Samordnet areal- og transportpolitikk, Stavanger-Sandnes, Uttalelser, Virkemidler | Legg igjen en kommentar