Kategoriarkiv: Uttalelser

BULL-uttalelse om lokalisering av Stavanger Universitetssykehus

Helse Stavanger har lagt frem en konseptrapport for sykehusutbygging, der to av alternativene er helt utenfor regionplanens rammer. Bull sier at en sentral lokalisering i tilknytning til det kollektive transportsystemet er viktig for byutviklingen, og drøfter flere alternativer. Hele uttalelsen fra BULL … Les videre

Skrevet i Byomforming-transformasjon, Institusjonelle forhold, Nasjonal bypolitikk, Natur, klima og bærekraft, Stavanger-Sandnes, Uttalelser, Virkemidler | Legg igjen en kommentar

BULL-uttalelse til utbyggingsplan for Lindeberg senter i Oslo

BULL (Nettverket for byutviklingens lange linjer) har i to møter fått en redegjørelse om utbyggingsplanene i Lindeberg senter av representanter for bydelsadministrasjonen. Et medlem av BULL har også vært til stede ved et beboermøte om planene. Vi har i disse … Les videre

Skrevet i Blogg, Bokvalitet og nærmiljø, Lokalsamfunnsutvikling, Oslo, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

BULL-kritikk av kommunedelplan for Stavanger sentrum

Stavanger kommune la vinteren 2013/14 frem utkast til kommunedelplan for byens sentrum. BULL Stavanger mener at sentrumsplanens løsninger for transport og parkering er i strid med sentrumsplanens egne mål og kommunens transportpolitiske mål. Det pekes på konkrete forslag i planen som bør justeres, … Les videre

Skrevet i Blogg, Samordnet areal- og transportpolitikk, Sentrumsutvikling, Stavanger-Sandnes, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Bull med innspill til en nasjonal byutviklingspolitikk

Nasjonal storsatsing for bærekraftig byutvikling er nødvendig – 14. juni 2013 I brevet til Regjeringen konkluderer BULL med at det er behov for en nasjonal storsatsing for bærekraftig byutvikling. Satsingen må pågå over en lang periode og store ressurser må … Les videre

Skrevet i Blogg, Byomforming-transformasjon, Institusjonelle forhold, Nasjonal bypolitikk, Samordnet areal- og transportpolitikk, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Bull har kommentert Regional plan for Oslo og Akershus

Gode intensjoner – men er virkemidlene gode nok? Bull støtter planens gode intensjoner med forsøk på å ivareta bærekraftige prinsipper. Den  forutsetter ikke vesentlige brudd med dagens utbyggingsmønster og søker å utnytte den infrastrukturen som finnes fremfor en uheldig spredning av byveksten. Samtidig vil … Les videre

Skrevet i Blogg, Nasjonal bypolitikk, Oslo, Samordnet areal- og transportpolitikk, Uttalelser | Legg igjen en kommentar