Her  presenterer vi forslag til ekskursjoner til steder som kan illustrere viktige problemstillinger innen byplanlegging og byutvikling, sammen med materiale som kan bidra til et besøk til disse stedene kan bli interessante og lærerike for enkeltpersoner  eller grupper som vil besøke dem.