For å forberede framtiden må vi forstå fortiden

Fornebubanen, likhet og miljø ?

Argumenter for Fornebubanen er fra den den tiden da alle trodde at bane var mer miljøvennlig enn all annen motorisert ferdsel. En tid da bare bane var elektrisk og en bare regnet på utslipp ved drift og ikke utslipp ved produksjon og anlegg. En så ofte bort fra nytte i forhold til kostnad.

De som ønsker Fornebubanen, er ikke tjent med å fortelle om nytte i forhold til kostnad. Da planleggingen startet var kostnadsoverslaget 4 milliarder og nå 23 milliarder. Geografisk dekkende el-buss nett i Oslo og Viken, koster mindre og kommer flere til gode enn Fornebubanen. El-buss nett som dekker reisebehov både nært og fjernt, kan komme før og bidra mer til bedre miljø i Viken og Oslo. Da vil flere kunne bruke kollektivtransport istedenfor personbil. Det vil redusere behov for motorveier og parkeringsplasser i større grad enn Fornebubanen.

De rikeste i Norge har fordel av Fornebubanen. Det er på bekostning av barn, eldre og de uten bil, andre steder enn i Bærum og Oslo vest. Fornebubanen vil øke ulikhet i Viken og Oslo. Med bidrag til banen fra Staten øker ulikheten i hele Norge. Generelt betyr store investeringer i anlegg at det blir mindre til helse og sosialsektoren. Det går særlig utover de svake.

Utviklingen har gjort Fornebubanen til en versting både sosial og for miljøet.

Trygve Roll-Hansen

Utreder i Samferdselsdepartementet, 1970-2010

4 kommentarer

 1. Einar SPURKELAND

  En viktig kommentar som burde gå med kopi til statsråden. Overinvesteringer i infrastruktur i Vestkorridoren i Oslo bidrar til ulikheter. Lysaker har kanskje verdens beste kollektivtilbud i dag med en rekke busslinjer, tog og trikk fra Lilleaker.
  Enda et banetilbud her vil neppe flytte folk fra Tesla til en ny baneløsning. Nå burde det vært Groruddalens sin tur med forlengelse av Sinsenstrikken og t-bane på tvers mellom dalsidene og handels- og arbeidsplassene i dalbunnen. El-matebusser Fornebu-Lysaker er mer miljøvennlig og mye billigere.

 2. Øystein Nordtorp

  El busser og el ferger til/fra Fornebu og rett til/fra sentrum er utslippsfritt , raskt, behagelig , kostnadsfritt og uten omvei via Majorstua.

 3. Stein Stugu

  Som medlem av formannskap og kommunestyre (R) kan jeg bare skrive under på dette, selv om jeg er usikker på om elbuss er rett løsning, spesielt med det gravearbeidet som er utført. Det er påfallende at Oslos politikere ikke benytter sjansen til å rette søkelyset mot hvem det bygges for på Fornebu. Det gjelder alle partier. I tillegg til å forsterke øst/vest skillelinjene tapper det også Oslo for innbyggere som betaler mer skatt enn gjennomsnittet.

  • Trygve Roll-Hansen

   Takk for kommentarer til økt ulikhet på grunn av Fornebubanen. Avisen Oslo ville ta det inn dersom jeg skrev mer om ulikhet. Det som dermed ble sendt Avisen Oslo har fått følgende om ulikhet:
   «De rikeste i Norge har fordel av Fornebubanen. Det er på bekostning av barn, eldre og de uten bil, andre steder enn i Bærum og Oslo vest. Fornebubanen vil øke ulikhet i Viken og Oslo. Med 23 milliarder til Fornebubane blir det mindre til å forbedre kollektivtransporten i andre deler av Oslo og Viken. Midlene kunne vært brukt til å heve holdeplasser slik at kollektivtilbud blir både mer tilgjengelige og en får rakere på- og avstigning og dermed og kortere total reisetid. Det gir bedre utnyttelse av materiell og mannskap. For alle passasjerer gir det tidsgevinster. Noen av pengene til Fornebubanen kunne også brukes til busstasjoner med overgang mellom bussruter slik at en fikk et mer sammenhengende kollektivnett. Dermed kunne flere klare seg uten bil og få bedre personlig økonomi, samtidig som samfunnets utgifter til anlegg og vedlikehold av vei og bane blir redusert. Med bidrag til banen fra Staten øker ulikheten i hele Norge. Generelt betyr store investeringer i anlegg at det blir mindre til helse og sosialsektoren. Det går særlig utover de svake.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.