Medlem av Bullby. Sivilarkitekt med diplom fra Arkitekthøgskolen i Oslo 1970. Han har arbeidet med bygningsprosjektering og planlegging hos arkitektfirmaet Harald Hille, reguleringssjefen i Lillehammer, Asplan Prosjekt AS, egen prakis, Eiendoms og byfornyelsesetaten i Oslo kommune og USBL, Oslo. Han har drevet med utrednings og formidlingsarbeid som lærer ved Arkitekthøgskolen i Oslo i perioden 1977 – 91 og som seniorrådgiver i Norsk Form 2002-10. Han har også vært aktiv i nærmiljøarbeid i Gamle Oslo, gjennom Byboligaksjonen og som medgründer og styremedlem i Foreningen Framtidsboliger. Bård har også en betydelig faglitterær og skjønnlitterær produksjon i form av fagbøker, tidsskriftartikler, en diktsamling(1970) og tre romaner. Født 1946 og bor i Oslo.

Se også Kort CV Bård Isdahl