Medlem av Bullby.  Han var seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet og var statssekretær i Miljødepartementet under miljøvernminister Thorbjørn Berntsen fra 1994–97 og gruppesekretær for Arbeiderpartiets stortingsgruppe 1982–85. Bull har vært og er styremedlem i flere frivillige organisasjoner og institusjoner og utvalg, blant annet Oslo HavnestyreInstitutt for fredsforskning (PRIO), Selskabet for Oslo Byes VelFlyktninghjelpen og DIS-Norge.

Se ellers nærmere omtale i Wikipedia. Bor i Oslo.