Medlem av Bullby. Cand. polit. fra Universitetet i Oslo med mediefag, transportøkonomi og offentlig administrasjon. Han har arbeidet som kommunikasjonssjef, journalist/redaktør og konsulent hos DB Schenker, NHO Transport, Distriktenes Utbyggingsfond (Innovasjon Norge), Transportøkonomisk institutt og flere medievirksomheter. Han har også arbeidet som konsulent og forfatter/medforfatter av en rekke publikasjoner innen transport og logistikk. Han har nå egen konsulentvirksomhet for private bedrifter, skriver artikler og underviser i logistikk og transport. Født i 1949 og bor i Oslo.