Medlem av Bullby. Sivilingeniør (Bygg) fra NTH, Trondheim 1967. M.Sc. i Water Resources Management, University of Washington, Seattle 1974. Arbeidet 1969-74 med forvaltning av vannforurensninger i NVE, SFT (nå Miljødirektoratet) og Miljøverndepartementet. Forsker, seksjonsleder, direktør (15 år) og seniorrådgiver ved Norsk institutt for vannforskning, NIVA. Prosjektleder for Samlet Plan for vassdrag (landsplan for vannkraft) og fagsjef i NVE. Forskningsleder i CIENS – Forskningssenter for miljø og samfunn 2006-2014. Har bred erfaring innen vannforvaltning og konsekvensanalyser, blant annet oppfølging av EUs vanndirektiv med fokus på «Vann i by». Forfatter av mange fagartikler. Mye brukt som foredragsholder om vannspørsmål i inn- og utland. Erfaring fra tverrfaglig forskning gjennom samarbeid mellom instituttene i CIENS. Født i 1944, bor i Bærum.