Martens-fotoMedlem av Bullby. Sivilarkitekt fra AHO, Oslo 1972. Han har vært sjefsarkitekt i Husbanken. Har bred erfaring med regulering, prosjektering, utredninger, forskning og undervisning innen byfornyelse, bolig- og miljøplanlegging. Han har utarbeidet fagbøker, regelverk og veilednings-materiale i god boligplanlegging for sentrale myndigheter, bl.a. Husbanken, Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet. Tegnet og regulert større boligområder, hotell-, kontor-  og forretningsbygg. Født i 1946, bor i Oslo.

Søk på bullby.net.