Jostein Mundal var sivilingeniør fra NTH og arbeidet i mange år ved Oslo byplankontor. I 1990 var han en av fire grunnleggere av Civitas. Etter kort tid ble dette et velrennomert fagmiljø for rådgiving innen miljøorientert transport og byutvikling, og Jostein bidro vesentlig til det. Som fagperson markerte han seg med direkte og uredde meninger og gikk alltid rett på sak. Han var praktiker, og rådgivingen og budskapene skulle være enkle og klare; som ved forslaget om Gardermobanen. Skulle denne bli vedtatt, måtte fordelene ved prosjektet komme tydelig frem. Gardermobanen ble ikke bare flytoget. Det ble et vendepunkt i norsk jernbanepolitikk. Jostein ga et vesentlig bidrag til dette. Jostein var opptatt av mange temaer innenfor transport og byutvikling, men kollektivtrafikk sto mest sentralt for ham. Han brukte sin fantasi til å tenke ut og foreslå utradisjonelle løsninger overfor oppdragsgiverne. Jostein var både daglig leder og en viktig miljøskaper i Civitas. Han viste alltid omsorg for andre i hverdagen, på studieturer og som primus motor for den årlige samling i Civitas for faglige venner og oppdragsgivere før jul. Jostein gikk i 2004 tilbake til sin tidligere arbeidsplass i Plan- og bygningsetaten. Etter at han pensjonerte seg arbeidet han en del freelance som konsulent og var medlem av Bullby.

(Skrevet av  Njål Arge og Truls Lange)