Medlem av Bullby. Sivilingeniør NTH, Trondheim 1969 med By- og regionplanlegging som hovedfag. Har vært ansatt ved institutt for By- og regionplanlegging ved NTH, Oslo Byplankontors Holmlia-gruppe, og i mange år i Miljøverndepartementets Planavdelingen med plansaker, utvikling av regelverk samt ulike programmer med kommuneplanlegging, miljøvern i kommunene, mm. Fra 2000 miljøråd ved ambassaden i Beijing, bistandsråd ved ambassaden i Hanoi, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, samt klima- og miljøråd ved ambassaden i New Delhi. Født i 1946 og bor i Bærum.