Medlem av Bullby.  Sivilarkitekt fra Universitetet i Venezia 1969.  Har lang erfaring innen by- og regionplanlegging i Milano, Grenlandregionen og Rogaland, både i privat og offentlig regi. Har vært leder av byutviklingsgruppen i Asplan Viak Stavanger, medlem av Asplan Viaks hovedstyre. Daglig leder for Jærrådet, regionrådet for Stavangerregionen.  Deltatt i styringsgruppe og prosjektgruppe for Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren.  Deltatt i institusjons-bygging og region-planlegging på Vestbredden i Palestina.  Født i Italia i 1943.  Bor i Oslo.