Aaen-fotoMedlem av Bullby. Byplanlegger fra Leeds Polytechnic 1971. Hun har arbeidet med byutvikling, byfornyelse, utbyggingsprosjekter, boligpolitikk, miljøvennlig byggeri og byggeskikk som ansatt i Asplan, Husbanken, OBOS og Kommunal- og regionaldepartementet. Tidligere leder av Norsk forening for Bolig- og byplanlegging. Er spesielt opptatt av økologi og miljøvennlig boligbygging. Født i 1946, bor i Asker.

Søk innlegg av eller om Solveig på bullby.net.