Brockett-fotoMedlem av Bullby. Planlegger fra University of Wisconsin, Madison, USA 1973. Hun har jobbet med planlegging, lokalsamfunnsutvikling og «community development» med vekt på design og gjennomføring av utviklingsprosesser med mange aktører.  Hun har arbeidet i Oslo og Bergen kommuner, var leder for Sekretariatet for etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging (Samplan-leder) i Kommunenes sentralforbund, og har arbeidet på Nordregio, Nordic Institute for Spatial Development, i Stockholm.  Hun har eget firma. Født i 1949, bor i Nittedal.

Søk på bullby.net.