Nekrolog skrevet av Bernt Reitan Jenssen (adm. dir. i Ruter AS), opprinnelig publisert i Aftenposten.

Vår kjære Tore Kåss gikk bort 27. februar i år, 72 år gammel. Tore var gjennom hele sitt yrkesaktive liv en kunnskapsrik og kvalitetsbevisst pådriver for kollektivtrafikken. Samtidig var han selv en kresen kollektivreisende, med et våkent blikk og en formening om alt som kunne påvirke den enkeltes opplevelse av reisetilbudet.

Tore startet sin karriere ved byplankontoret i Oslo kommune, før han i 1983 ble hentet til Oslo Sporveier som plan- og markedsdirektør. Der utførte han med sterkt engasjement og forbløffende arbeidskapasitet et krevende nybrottsarbeid på tre områder samtidig: Han introduserte moderne markedsføring av reisetilbudet, han bygde opp et komplett informasjons- og designprogram for kollektivtrafikken, og han var til enhver tid en offensiv og produktiv planlegger. Mottoet var: «Ha alltid noen planer i skuffen. Det kommer ingen penger uten planer».

Tore hadde en nøkkelrolle i fusjonsforhandlingene mellom Oslo Sporveier og Stor-Oslo lokaltrafikk, og i utarbeidelsen av de styrende dokumentene for det nye selskapet Ruter. Som plandirektør i Ruter etablerte han selskapets strategiplaner. De er blitt viktige grunnlagsdokumenter for politiske og økonomiske prioriteringer i Oslo og Akershus. Tore utviklet også Ruters årsrapporter til viktige temahefter som skuer fremover. De er obligatorisk lesning for alle som vil mene noe om kollektivtrafikk.

Kolleger og samarbeidspartnere bemerket stadig for en ekstraordinær styrke det var å ha Tore med på laget. Han hadde en egen evne til å flytte fokus fra teknikk og infrastruktur til kundene og deres reiseopplevelse.

Ruter takker Tore for hans uvurderlige arbeid for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Jeg lyser fred over hans minne.