Medlem av Bullby. Han var ansatt i Samferdselsdepartementet  1970-2010. Arbeidet der nasjonalt, nordisk, europeisk og globalt med utvikling, veiledere, foredrag og opplegg for konferanser på områdene gange, sykkel, miljø, ferdsel for funksjonshemmede,  kollektivtransport, trafikksikkerhet og ITS (Intelligente Transportsystemer). Han fikk  ITS-prisen i San Francisco i 2005 og ledet forsøksordningen for kollektivtransport med 500 forsøk og 500 mill. kr over 5 år.

Trygve  er oppvokst på NLH, nå NMBU (Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet). Bor på Ås.

Søk innlegg av eller om Trygve på våre sider