Medlem av Bullby. Sivilarkitekt fra ETH, Zûrich, Sveits 1970. Han har erfaring som arkitekt og byplanlegger, både fra offentlig og privat virksomhet. Han har blant annet vært byplansjef i Drammen i to perioder og direktør i Asplan Østlandet, nå del av Asplan Viak. I perioden 1996-98 ledet han et team av norske planleggere i Palestina. Han har deltatt i utredning, planlegging og gjennomføring av store byutviklingsoppgaver, primært i Oslo og Drammen. Han er også benyttet som foredragsholder og sensor. Han har vært partner i Civitas AS og Insam AS, og har nå egen konsulentvirksomhet. Født i 1945, bor i Drammen.