Skriv innlegg

Bidra til en bedre og bredere debatt om byutvikling ved å sende inn eget innlegg!

Egne innlegg kan du sende inn her

Redaktøren tar så raskt som mulig innlegget videre for publisering.

Les dette først

Navn og epostadresse må oppgis av alle bidragsytere, da alle kommentarer og innlegg blir moderert av redaksjonen, slik at vi unngår useriøse bidrag.

Vennligst bidra til å følge god presseskikk og respekter opphavsretten. Hjelp oss med å følge god og lovfestet praksis ved offentlig publisering. Det gjør du ved å ta hensyn til Redaktørplakaten og reglene for gjenbruk og sitatrett.

Du kan gi oss lenker til andre offentliggjorte artikler på nettet uten å komme i konflikt med opphavsretten. Skriv da en kort overskrift og tekst som forteller hovedpoenget og gir leselyst, som vi kan bruke som en innledning/ingress.

Innlegg kan inneholde illustrasjoner og lenker til sider og dokumenter  som finnes på nettet. Nye dokumenter kan mottas som vedlegg i epost til redaktøren. De må ikke være større enn 32 Mb, og helst i pdf-format.

Ta hensyn til vår veiledning for innlegg og artikkelmanus!

Flere tips og råd

Ikke glem at skriving for nettet er noe annet enn skriving av bøker og artikler som trykkes på papir. Se gjerne:

Effektiv nettskriving av Ove Dalen, Cappelen Akademisk forlag (4. opplag 2011) og hans nettsted om nettskriving.

Hvordan blir man flinkt til å skrive?

Sju fortellinger om forskning