Jostein Mundal

Medlem av BULL. Sivilingeniør fra NTH, Bygglinjen 1970 med fordypning i areal- og transportplanlegging. Han har 25 års erfaring fra Oslos byplankontor/plan- og bygningsetat og 16 år som selvstendig konsulent, hovedsakelig i kontorfellesskapet Civitas. Arbeidet med Nasjonal transportplan og Oslopakke 1-3, hoved-rapport om Gardermobanen, mange utredninger om jernbanen og planer for kollektivtransport i kommuner og fylker, trafikksanering, Oslos første veiledende plan for offentlig rom (VPOR Ensjø), flere kommuneplaner for Oslo, utredninger om parkeringspolitikk, parkerings-normer for Oslo samt utredninger om støy- og luftforurensning. Han er født i 1947 og bor i Bærum.

Søk på Bullby.net