For å forberede framtiden må vi forstå fortiden

Møte med departementet om solkrav

Lene Schmidt og Jon Guttu hadde tirsdag 19.januar et digitalt møte med KRD, representert ved Heidi Nakken, statssekretæren som også deltok i innslaget på Dagsnytt 18, og to saksbehandlere. Vi forsøkte først å oppnå enighet om saksinnholdet, nemlig at endringene i TEK 17 vil fjerne solkravet fra byggeforskriften og at dette kravet ikke finnes noe annet sted i lovverket. Vi følte vel at vi fikk enighet om dette. Vi var også enige om at nåværende krav at «det skal tas hensyn til solforhold», er vagt og generelt. Dessuten at veiledningen ikke betyr mye i konfliktsituasjoner. Vi hevdet at dette burde tilsi at solkravet styrkes, ikke svekkes. Konstruktive innspill ble etterlyst og Lene nevnte forslaget om å knytte lys- og solforhold sammen. Nakken sa hun ville «ta det med videre» og åpnet også for flere innspill fra oss i Bullby. Oppsummert: et konstruktivt møte. Arbeidet med alternativ formulering av solkravet er alt i gang! Kanskje vi også vil invitere KRD til en befaring?

4 kommentarer

 1. Kjell Spigseth

  Veldig gode konklusjoner fra møtet med statssekretæren i KMD den 19. januar. Samtaler er viktig. Og bra at departementet åpnet for innspill fra BULLBY. Så her gjelder det for oss å være konstruktive og konkrete! En befaring kan vel komme godt med når konkrete formuleringer foreligger og skal vurderes nærmere – og det skjer ofte best i praktisk en sammenheng.

 2. Trygve Roll-Hansen

  Klokt å invitere statsråden til befaring som dermed blir orientert og kan delegere oppgaven nedover i systemet. Politikere er avhengig av informasjon om dem i pressen. Dere kan spørre om det er OK at NRK også inviteres.

 3. EINAR SPURKELAND

  Mulig det burde lages en eksempelsamling på hus med dårlige lys- og solforhold. Fortettingen i Oslo er en risiko for at mange innbyggere vil miste sollyset store deler av året når solen står lavt på vinterhimmelen. Ombygging av eiendommer med små trange hybler med dårlige solforhold er også en utfordring. PBE har f.eks. gitt tillatelse til å bygge om Sagveien 24 fra fabrikkbestyrerbolig til et hybelhus med 8 små leiligheter. Jeg registrerer også at kjellere med små vinduer blir omgjort til boliger uten nevneverdige lysforhold. Med mangel på boliger og befolkningsvekst blir det bygget der det er mulig å få inn flere folk på mindre arealer. Desentralisering av funksjoner som fører til fortetting er trolig et virkemiddel som burde brukes oftere.

 4. Lars Krogh

  Oslos sentrale eldreråd gav den 27.1.21 et innspill til planprogrammet for kommuneplanens arealdel (https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021014386&fileid=9442712) der de peker på at: «Rådet ønsker også å uttrykke bekymring for tendenser til at det generelt bygges stadig tettere,
  ofte med dårligere lysforhold i leilighetene.»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *