For å forberede framtiden må vi forstå fortiden

Nye regler for kjøring på fortau

18. mai ble det innført en viss innstramming av reglene for kjøring av sykler, elsykler og ståmopeder på fortau.

Fra nå av skal passering av gående skje i gangfart og i god avstand til gående. Sykling på gangvei, fortau eller i gangfelt er fortsatt tillatt når gangtrafikken er liten og ikke medfører fare eller er til hinder for gående:  «Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand, i tilnærmet gangfart og uansett med en fart ikke over 6 km i timen.»

Hastighetsbegrensningen vil nok føre til at mange syklister vil bryte denne reglen. Et forbud mot sykling og motorisert trafikk på fortau i byområder vil være en bedre løsning.

Regjeringen vil ikke omklassifisere ståmopeder eller elsykler til motorkjøretøyer med krav om å bruke veien til kjøring.  Kommunene vil senere få adgang til å regulere parkering av ståmopeder på fortauene.

Bullby svarte på høringen om elsparkesykler (ståmopeder)  og mente utleie og bruk av ståmopeder bør reguleres strengere. Fortauene bør forbeholdes gående.

Det flere politiske initiativ for å regulere trafikk og parkering av ståmopeder strengere. Hittil har utleieselskapene fått stilltiende tillatelse til fri flyt av ståmopeder i byområder. Oslo legevakt har i flere bekymringsmeldinger uttalt at de belaster legevakten med mange personskader, spesialt på natten hvor brukere kan være beruset.

10. juni behandler Stortinget innstilling til ytterligere innstramming av av regelverket for sparkesykler. Fra da av vil kommunene få tydeligere råderett over kommunale offentlige arealer, slik at de kan fjerne hindringer for gående og ta gebyr av eiere for slik feilparkering.

 

1 kommentar

  1. Kjell Spigseth

    Det minste vi kan forlange av Knut Arild Hareide (KrF) og Samferdselsdepartementet er at de forbyr å bruke alle slags kjøretøy på fortau på de strekningene der det er bekostet egne sykkelfelt! Her suser kjøretøyene forbi oss mens sykkelfeltet ligger tomt rett ved siden av. Dessuten må det forbys parkering av alle slags kjøretøy på fortauet som stenger for fotgjengerne, både for seende og de med dårlig syn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *