Status i arbeidet

Status pr 11. mai 2018

Bull har skiftet navn til BULLBY. Årsmøte for 2017 ble avholdt 15.3. 2018.

Bullby har nå 27 medlemmer med bred fagbakgrunn, tilknyttet Bullby-Oslo. Se oversikten over hvem vi er. I tillegg har vi tre aktive medlemmer i Stavanger og kontaktpersoner i Trondheim og Bergen.

Bullbys styre består av  Jon Guttu (leder), Kjell Spigseth, Inge Willumsen (kasserer), Gustav Nielsen (webansvarlig), Bente Florelius (varamedlem) og Hans Kristian Lingsom (varamedlem).

Et nettsted for kunnskap og debatt om byplanlegging og byutvikling ble etablert i 2014,  www.bullby.net. Der finner en Bullbys uttalelser til aktuelle planspørsmål, artikler og innlegg av medlemmene. Også andre interesserte kan der bidra med artikler og fagstoff, formidling og debatt.

Bullby/Bull har arrangert en rekke fagseminarer om byutvikling og bypolitikk:

29. mai 2013 i Drammen med bred deltakelse og med økonomisk støtte fra Miljøverndepartementet. Den lille boken «Hvordan Drammen reiste seg» er utgitt etter seminaret.

19. – 20. mai 2014 arrangerte Bull Stavanger fagseminar i Stavanger og Sandnes  med tittelen «Er det mulig å styre byutviklingen?» med innledere fra Stavanger og Sandnes kommuner og næringslivet.

4. – 5. mai 2015 arrangerte Bull Trondheim fagseminar i Trondheim med innledere fra blant andre Trondheim kommune og NTNU.

25.-26. april 2016 ble det fjerde fagseminaret arrangert i Oslo, med langsiktig areal- og transportutvikling, bolig- og områdeutvikling som tema. Seminaret inspirerte til igangsetting av et pågående arbeid med en bok om de lange linjer i Oslos byutvikling.

I forbindelse med kommunevalget i 2015 og stortingsvalget i 2017 arrangerte Bullby/Bullby flere åpne debattmøter med representanter for de politiske partier med aktuelle byutviklingspolitiske og boligpolitiske spørsmål på dagsorden.

3. mai 2018 arrangerte Bullby et seminar om erfaringer med utviklingen av etterbruken på Fornebu. 45 personer deltok. Stoff fra presentasjoner og debatt blir etter hvert lagt ut på nettsiden.

Bullby Oslo 2017 – årsmelding