Her vil du finne uttalelser og henvendelser som BULLBY eller faggruppene i BULLBY har sendt til ulike instanser og myndigheter

29.12.2020 (dato for pressemeldingen om notatet):
Notat: Riksrevisjonen bør undersøke manglende samsvar mellom statlig lokalisering og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

1.12.2020:
Notat til politikerne fra Områdegruppa

4.11.2020
BULLBY krever sol i nye boliger