Hvordan kan vi oppnå en mer bærekraftig utvikling av transportsystemet i våre byregioner? På et overordnet plan ønsker vi å drøfte konkrete eksempler, konsekvenser og konflikter knyttet til:

  • Økonomiske virkemidler
  • Institusjonelle virkemidler
  • Regional organisering og finansiering

Hovedpoenget er å komme frem til endringer og virkemidler som er kritiske for å oppnå snuoperasjonen som miljømålene for fremtiden tilsier. Da må en også si noe om ideer og forslag som vil være kontraproduktive i forhold til målene.

Velkommen med innspill!