For å forberede framtiden må vi forstå fortiden

Ta parkeringsloven ut av departementets skuffer

På BULLs valgmøte 22. august om «Bysentrum og lokalsentre» var partiene samstemte om at kommunene har et sterkt virkemiddel gjennom arealplanleggingen. Praktiseringen må likevel knyttes opp mot nasjonale forventninger og rikspolitiske retningslinjer. Kommunenes muligheter og begrensninger gis gjennom nasjonale føringer og lovverk.

Ikke glem parkeringspolitikken

Det mange – også politikerne – stadig glemmer er at kommunene har et annet sterkt styringsverktøy. Det heter parkeringspolitikken.

Parkering utgjør et viktig arealbeslag i seg selv; bare se på parkeringsarealene rundt kjøpesentrene, store detaljhandelstilbud og eksterne arbeidsplasser. I tillegg kan parkeringspolitikken påvirke lokaliseringspreferanser, tetthet, transportmiddelvalg, transportomfang, både lokalt og globalt miljø, med videre.

Utformingen av parkeringspolitikken er et rent kommunalt ansvar og den rommer mulighet for bruk av et bredt spekter av tiltak.

Parkeringspolitikken må utformes innenfor de rammer staten gir. Virkemidlet kan styrkes betydelig om politikerne går til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og finner frem til den skuffen der utkast til den såkalte Parkeringsloven er lagret.

Ny parkeringslov?

Utkastet til lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering ble sendt på offentlig høring 28.06.2012. Etter høringen har det vært stille. Lovens hensikt var/er å gi kommunene mulighet til å pålegge den som tilbyr parkering å ta avgift for et slikt tilbud. Det skulle gjelde offentlig så vel som privat virksomhet. For eksempel skulle kommunene kunne avgiftsbelegge parkeringen ved et kjøpesenter om ikke eieren selv gjorde det.

Er det noe politisk parti som vil finne frem igjen dette lovutkastet? Loven kan i hvert fall styrke bykommunene i sine anstrengelser for å følge opp nasjonale forventninger om sterkere styring av veksten i bilbruk.

2 kommentarer

 1. Kjell Spigseth

  Jeg er enig med Jan Usterud Hanssen om betydningen av parkeringspolitikken som virkemiddel i det grønne skiftet mot et mer miljøvennlig transportsystem. Men jeg er redd den enkelte kommune neppe vil avgiftsbelegge parkeringen, f eks ved et kjøpesenter, om ikke nabokommunene gjør det samme.
  Vi trenger derfor et nytt regime hvor alle som knytter større P-anlegg til det offentlige vegnettet må betale en årlig tilknytningsavgift avhengig av P-anleggets størrelse. Det er mer enn underlig at en slik tilknytning ikke koster noe, når vi selvsagt må betale for tilknytning til både vannforsynings- og avløpsnettet.
  Det bør bli opp til eieren av P-anlegget hvordan denne utgiften skal dekkes, gjerne gjennom den ordningen Jan U H er inne på. Derved ville vi få et mer rettferdig konkurranseforhold mellom eksterne anlegg som bruker store arealer til parkering (ofte matjord) og mer bymessige anlegg med få eller ingen P-plasser. Det er ikke noe som bidrar mer til å spre byene enn store veganlegg og P-arealer.

 2. Jens Galsøe, DK

  Stationsnær parkering:
  Er det kommunen eller staten, der i Norge anlægger parkeringspladser ved stationerne? Det bør vel være den norske stat, der anlægger parkeringspladser til deres togkunder. Skal disse stationsnære parkeringspladser også afgiftsbelægges?
  Ved flyvepladser/lufthavne er det normalt lufthavsmyndigheden, der ønsker at etablere parkeringspladser/parkeringshuse, og der tager en passende parkeringsafgift. Det samme burde være tilfældet ved NSB-stationerne, således at den offentlige transport styrkes. Parkeringsafgiften for daglige togpendlere kunne evt være en del af togbilletprisen – dvs gratis.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *