Tore Kåss

Medlem av BULL. Sivilingeniør fra UNIT-NTH, Trondheim 1971, hovedfag by- og regionplanlegging. Han har arbeidet som planlegger, saksbehandler og leder i Oslo, på byplankontoret, hos kommunikasjons-rådmannen, i Sporveien og hos Ruter. Viktige oppgaver var arealplan Søndre Nordstrand, Oslo samferdselsplan 1980, Oslopakke 2 og 3, informasjons- og design-program i kollektivtrafikken, Oslotrikkens utvikling, etablering av Ruter, Ruters strategier og handlings-programmer. Styremedlem i Buskeruds kollektivselskap Brakar, tidligere styremedlem i AtB i Trøndelag. Er nå pensjonist med enkelte konsulentoppdrag. Født i 1948, bor i Moss.

Søk på bullby.net.