Planene for transportsystemet i våre byer opererer med milliardinvesteringer i nye veianlegg. I lys av klimaforliket i Stortinget: Hvilke formål skal disse milliardene tjene? Nye veier stimulerer jo til økt bilbruk. Les artikkelen publisert i tidsskriftet Samferdsel nr 8, 2013.