Det finnes mye fagstoff om planlegging og byutvikling på ulike nettsider. Bullby ønsker å gjøre fagstoffet på disse sidene bedre kjent og lettere tilgjengelig med oversikten nedenfor. Oversikten over nettsider er ordnet alfabetisk og sortert i følgende hovedgrupper. I et forsøk på å stimulere til boligpolitisk debatt foran valget i 2021 vil vi også ha en side med lenker om boligpolitikk, som vi supplerer utover høsten 2020 og våren 2021: