Det finnes mye fagstoff om planlegging og byutvikling på ulike nettsider. Bullby ønsker å gjøre fagstoffet på disse sidene bedre kjent og lettere tilgjengelig med oversikten nedenfor. Oversikten over nettsider er ordnet alfabetisk og sortert i følgende hovedgrupper: