Medlem av Bullby. Sivilarkitekt 1974 og sivilingeniør 1970 fra NTH, Trondheim. Erfaringer fra kommunene Harstad, Bergen og Oslo innenfor fysisk planlegging på alle nivå, kvartalsfornyelse av 1890-gårder, overordnet infrastruktur mm. 10 år i Asplan-Viak med oppdrag innen kommuneplaner, perspektivanalyse for Bergensregionen, onshore-virksomheter (Sture og Mongstad), lokalisering av ilandføringsterminaler for LNG mm. Styremedlem i Fortidsminneforeningen avd. Bergen med bl.a. ansvar for Hove steinkirke og Hopperstad stavkirke. Deltagelse i internasjonale workshops for  lokalplaner i Delft, Novi Sad, Gdansk, Portland og Wien. Født i 1945, bor i Bærum.

Søk på Bullby.net