BULLBY har en egen arbeidsgruppe for områdeutvikling. Den består av, Rolf H. Jensen (leder) , Christian JoysMagnus Boysen, Sverre Narvestad og Hans Kristian Lingsom.

Et av gruppas siste innspill er notat til Riksrevisjonen i desember 2020 om at staten ikke følger egne planretningslinjer og et notat til partiene på Stortinget i samme måned som tar til orde for en politisk satsing på bedre koordinering av områdeplanleggingen. Siktemålet er en mer bærekraftig områdeutvikling.

BULLBY arrangerte 28.10.2021 en studietur til Lillestrøm. Kommunedirektør og planavdelingen var vertskap og la opp til en meget interessant befaring. I Referat fra ekskursjon til Lillestrøm oppsummerer deltakerne fra Bullby også en rekke synspunkter på hvordan framtidige utfordringer for Lillestrøm bør kunne håndteres.

13.06.2023 hadde BULLBY en ekskursjon til Ski sentrum. Referatet fra ekskursjonen ble publisert på våre nettsider, og det ble dessuten laget et notat til kommunen.

Du får en oversikt over stoff om temaet områdeutvikling ved å klikke på lenkene nedenfor. Du kan også bruke søkefeltet i menyen til høyre for mer spesifikke søk.