BULLBY har en egen arbeidsgruppe for områdeutvikling. Den består av Kjell Spigseth (leder), Rolf H. Jensen, Christian Joys og Hans Kristian Lingsom. Et av gruppas siste innspill er notat til Riksrevisjonen i desember 2020 om at staten ikke følger egne planretningslinjer og et notat til partiene på Stortinget i samme måned som tar til orde for en politisk satsing på bedre koordinering av områdeplanleggingen. Siktemålet er en mer bærekraftig områdeutvikling.

Du får en oversikt over stoff om temaet områdeutvikling ved å klikke på lenkene nedenfor. Du kan også bruke søkefeltet i menyen til høyre for mer spesifikke søk.