Natur og klima er et overordnet tema som er felles for de fleste av BULLBYs faggrupper. Hvordan kan boligbygging, areal- og transportplanlegging, områdeutvikling og bymiljøet innrettes for å bidra til å nå byenes og landets klimamål? I september hadde vi et medlemsmøtet om arbeidet mot Oslos klimamål og 9. november 2021 oversendte BULLBY en appell til Byrådet i Oslo med tittelen: GRØNT SKIFTE I OSLO – Vi vil delta!

Vi arbeider med  å få til en egen faggruppe for Natur- og blågrønt miljø. Haakon Thaulow(kontaktperson, tlf.: 905 80 704) , Lasse Bjerved og Solveig Aaen er involvert i dette.

Foreløpig får du en oversikt over stoff om temaet Natur, klima og miljø ved å klikke på denne lenken:  Natur, klima og miljø eller ta for eksempel i bruk søkeordet bærekraftig i søkefeltet øverst i høyre spalte.

. Vi har også samlet lenker til en del aktuelle nettsteder om temaet Klima og miljø som vi synes er relevante i plansammenheng. Denne listen over aktuelle nettsteder vil bli utvidet:

  • Pådriv – er en organisasjon og et nettsted som skal gjøre det lettere for personer, bedrifter, virksomheter og kommuner å bidra til bærekraftig endring.
  • Spire – er en miljø- og utviklingsorganisasjon som jobber for en rettferdig og bærekraftig verden. De ønsker å se de store sammenhengene, og endre de grunnleggende årsakene til hvorfor urettferdighet oppstår. Derfor har vi fokus på miljø, matsikkerhet, internasjonal handel og bærekraftig byutvikling.
  • Mediaclimate – et nettsted for unge stemmer innen klimadebatten
  • Besteforeldrenes klimaaksjon – er et nettsted for ikke fullt så unge stemmer