Natur og klima er et overordnet tema som er felles for de fleste av BULLBYs faggrupper. Hvordan kan boligbygging, areal- og transportplanlegging, områdeutvikling og bymiljøet innrettes for å bidra til å nå byenes og landets klimamål? I september hadde vi et medlemsmøtet om arbeidet mot Oslos klimamål og 9. november 2021 oversendte BULLBY en appell til Byrådet i Oslo med tittelen: GRØNT SKIFTE I OSLO – Vi vil delta!

Vi arbeider med  å få til en egen faggruppe for Natur- og blågrønt miljø. Haakon Thaulow(kontaktperson, tlf.: 905 80 704) , Lasse Bjerved og Solveig Aaen er involvert i dette.

Foreløpig får du en oversikt over stoff om temaet Natur, klima og miljø ved å klikke på denne lenken:  Natur, klima og miljø eller ta for eksempel i bruk søkeordet bærekraftig i søkefeltet øverst i høyre spalte.

Gjenåpning og bruken av Oslos mange elver er et viktig tema for Bullbys arbeid med natur og klima.  Her er Oslo kommunes styringsdokument for gjenåpning av elver og bekker i Oslo  et viktig utgangspunkt. Andre lenker i denne sammenheng er:

Vi har også samlet lenker til en del aktuelle nettsteder om temaet Klima og miljø som vi synes er relevante i plansammenheng. Denne listen over aktuelle nettsteder vil bli utvidet:

  • Pådriv – er en organisasjon og et nettsted som skal gjøre det lettere for personer, bedrifter, virksomheter og kommuner å bidra til bærekraftig endring.
  • Spire – er en miljø- og utviklingsorganisasjon som jobber for en rettferdig og bærekraftig verden. De ønsker å se de store sammenhengene, og endre de grunnleggende årsakene til hvorfor urettferdighet oppstår. Derfor har vi fokus på miljø, matsikkerhet, internasjonal handel og bærekraftig byutvikling.
  • Mediaclimate – et nettsted for unge stemmer innen klimadebatten
  • Besteforeldrenes klimaaksjon – er et nettsted for ikke fullt så unge stemmer
  • Oslo velforbund har kritiske merknader til høyhus, der de blant annet har en del relevante klimaargumenter.