Natur og klima er et overordnet tema som er felles for de fleste av BULLBYs faggrupper. Hvordan kan boligbygging, areal- og transportplanlegging, områdeutvikling og bymiljøet innrettes for å bidra til å nå byenes og landets klimamål? I september hadde vi et medlemsmøtet om arbeidet mot Oslos klimamål og 9. november 2021 oversendte BULLBY en appell til Byrådet i Oslo med tittelen: GRØNT SKIFTE I OSLO – Vi vil delta!

Foreløpig får du en oversikt over stoff om temaet Natur, klima og miljø ved å klikke på denne lenken:  Natur, klima og miljø eller ta for eksempel i bruk søkeordet bærekraftig i søkefeltet øverst i høyre spalte.

. Vi har også samlet lenker til en del aktuelle nettsteder om temaet Klima og miljø som vi synes er relevante i plansammenheng. Denne listen over aktuelle nettsteder vil bli utvidet: