Bullby begynte et samarbeid med Groruddalen Miljøforum i løpet av sommeren 2022 for å få fram kunnskap særlig om tiltak innen transport og kommunikasjon, men også andre tiltak som kan bedre bomiljøet i dalen.

På denne siden vil vi samle stoff om begivenheter, deltakere og kunnskapsgrunnlag i denne prosessen. Sidene vil derfor stadig bli oppdatert.

Begivenheter i samarbeidet

Einar Spurkeland har vært en ivrig talsperson for endringer knyttet til Alnabruterminalen.

Samarbeidspartnere i prosessen

Samarbeidet drives fram av Groruddalen Miljøforum og Bullby. I tillegg deltar foreløpig følgende organisasjoner i prosessen:

Politikere i prosessen

Politikere som deltar i prosessen vil bli presentert her. Foreløpig gjelder det de to som deltok på ekskursjonen langs Alnaelva 29. oktober, men politikerne som deltok på møtet 3. september 22 vil også nevnes her etter hvert.

Kunnskapsgrunnlag

Her legger vi ut foredrag og grunnlagsnotater som er kommet fram i prosessen samt andre relevante bakgrunnsdokument.

Bakgrunnsstoff