Bullby er registrert i organisasjonsregisteret i Brønnøysund, med org.nr.:  914 425 301. 

I den forbindelse vedtok årsmøtet 21. januar 2015 organisasjonens vedtekter. De er senere blitt justert noe, senest på årsmøtet 2022. Gjeldende Vedtekter etter2022 finner du her. 

Vi har også fastsatt retningslinjer for offentlig bruk av Bullbys navn og for styrets disponering av organisasjonens midler, som kan leses her.

Bullby har bankkonto i Nordea: 6017 05 10383. Fakturaadressen er :  kasserer Einar Spurkeland, Våghalsen 4, 0458 Oslo. Epost: einar@spurkeland.no