Her publiseres artikler som våre medlemmer har skrevet og eventuelt andre artikler som er viktige for våre tema.
  • Peter Butenschøn hadde 9.12.2020 en kronikk i Aftenposten der statens salg av eiendomsselskapet Entra ble belyst ut fra en byplanmessig og byhistorisk vinkel. Kronikken het Bør nasjonen selge sine hus?
  • Per Th. Grimnes, Nils Jacobsen og Rolf Skjelstad hadde i Stavanger Aftenblad 28. november 2020 en artikkel om mulighetene for utvikling av Stavanger når Jernbanen flytter vekk fra et stort, offentlig eid område på vestsida av Hillevågsvatnet. Her blir det mulig for byen å bygge vakre bygg, uterom, parker og steder som kan berike Stavanger. (november 2020)
  • Lene Schmidt hadde i tidsskriftet PLANs nr 3/20 en artikkel Snipp, snapp, snute – sola er ute som kritiserer at det fra neste år ikke lenger skal stilles krav til sol i boliger i byggeforskriftene til tross for at det bygges stadig tettere. Artikkelen har også en historisk gjennomgang av standardkravene til boliger og peker på hvordan utbyggernes økonomiske interesser får sterkere gjennomslag. (november 2020)
  • Om å ta fellesareal og navnet Paradis Rolf Skjelstad (BULLBYs Stavangergruppe) skrev et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad 25.1.2019 som belyser det som skjer mange steder i landet: Statlige etater lager et eiendomsselskap for å forvalte eiendommene sine, og de blir dermed overlatt til kommersielle interesser.
  • «Den norske gaten«. Artikkel av Peter Butenschøn, publisert i tidsskriftet Plan.  (2013)