På denne siden presenterer vi nyheter og aktuelle saker vi kommer over fra andre kilder enn våre egne. Nyhetene presenteres med de siste øverst og i form av korte, daterte ingresser som leder til sider der nyhetene presenteres grundigere.

(07.04.2021)
Ruter hadde 7. april et møte om mikromobilitet der de redegjorde for sine strategier og fra forsøkene som ble gjort i samarbeid mellom Ruter, Tier og Bærum kommune. Opptak av møtet finner du her: Frokostmøte 7.4 om mikromobilitet

(27.02.2021)
Transportøkonomisk institutt har et arrangement som heter “Forsker til lunsj”. Her presenteres resultater fra aktuell forskning. Man kan delta på det aktuelle tidspunktet via Teams, eller hente opp tidligere foredrag via siden Forsker til lunsj – Transportøkonomisk institutt (toi.no).

(11.01.2021)
Statens Vegvesen inviterer til Bylunsjer ca hver 14. dag. Disse er lette å følge via YouTube. De kan også sees i ettertid. En oversikt over tidligere bylunsjer finner du via lenken foran. Vi kan ellers anbefale nettsidene til Statens vegvesen og sidene til deres pågående FoU-programmer. Her finner du interessant stoff om BEDRE BY (Bedre kunnskapsgrunnlag for endret transportmiddelfordeling i byer),  BEVEGELSE (Bedre drift og vedlikehold for å få flere gående og syklister) og BYLOGISTIKK (næringstransporter i by).

(10.12.2020)
Karbonavgift til fordeling: Nå er det på tide å få på plass den effektive klimaløsningen som folk flest vil tjene på. Det skriver Erlend Kristensen, gruppeleder for MDG i Sandnes bystyre og medlem av Rogaland fylkesting, i nettmagasinet Harvest.

(06.12.2020)
Debatten om salg av Statens bygg i Oslo skjerpes.  Oslos byrådsleder Raymond Johansen skriver i lokalavisen Vårt Oslo: Regjeringas salg av Nasjonalbiblioteket og andre offentlige bygg er et resultat av rå kapitalisme og minner sterkt om hva Høyre-byrådet gjorde da de styrte Oslo.

(25.11.2020)
Oslo Kommune arrangerte en strømmet presentasjon om arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel. Fristen for høringsuttalelser til planprogrammet er satt til 9. februar 2021. Planprogrammet og lenker til sider hvor innspill kan sendes finner du her.

(2.11.2020)
I dag  startet høringen om byutviklingsplanen for Lillestrøm by. Fristen for innspill er allerede 11. januar 2021. Byutviklingsplanen og lenker til hvor du kan sende innspill finner du her.