På denne siden presenterer vi nyheter og aktuelle saker vi kommer over fra andre kilder enn våre egne. Nyhetene presenteres med de siste øverst og i form av korte, daterte ingresser som leder til sider der nyhetene presenteres grundigere.

(11.01.2021)
Statens Vegvesen inviterer til Bylunsjer ca hver 14. dag. Disse er lette å følge via YouTube. De kan også sees i ettertid. En oversikt over tidligere bylunsjer finner du via lenken foran. Vi kan ellers anbefale nettsidene til Statens vegvesen og sidene til deres pågående FoU-programmer. Her finner du interessant stoff om BEDRE BY (Bedre kunnskapsgrunnlag for endret transportmiddelfordeling i byer),  BEVEGELSE (Bedre drift og vedlikehold for å få flere gående og syklister) og BYLOGISTIKK (næringstransporter i by).

(10.12.2020)
Karbonavgift til fordeling: Nå er det på tide å få på plass den effektive klimaløsningen som folk flest vil tjene på. Det skriver Erlend Kristensen, gruppeleder for MDG i Sandnes bystyre og medlem av Rogaland fylkesting, i nettmagasinet Harvest.

(06.12.2020)
Debatten om salg av Statens bygg i Oslo skjerpes.  Oslos byrådsleder Raymond Johansen skriver i lokalavisen Vårt Oslo: Regjeringas salg av Nasjonalbiblioteket og andre offentlige bygg er et resultat av rå kapitalisme og minner sterkt om hva Høyre-byrådet gjorde da de styrte Oslo.

(25.11.2020)
Oslo Kommune arrangerte en strømmet presentasjon om arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel. Fristen for høringsuttalelser til planprogrammet er satt til 9. februar 2021. Planprogrammet og lenker til sider hvor innspill kan sendes finner du her.

(2.11.2020)
I dag  startet høringen om byutviklingsplanen for Lillestrøm by. Fristen for innspill er allerede 11. januar 2021. Byutviklingsplanen og lenker til hvor du kan sende innspill finner du her.