Bullby.net redigeres av  Lars Krogh, Gustav Nielsen og Einar Spurkeland . Som datateknisk konsulent benyttes Dahls Data A/S.

Vi søker å redigere siden etter Redaktørplakatens retningslinjer og alle innlegg og kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de publiseres.

Kommentarer og forslag angående nettsiden kan sendes per epost til hovedredaktør Lars  Krogh.