Bullby.net redigeres av Gustav Nielsen og Lars Krogh, samt Magnus Boysen som er Bullby-styrets representant i redaksjonsgruppen. Som datateknisk konsulent benyttes Dahls Data A/S.

Vi søker å redigere siden etter Redaktørplakatens retningslinjer og alle innlegg og kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de publiseres.

Kommentarer og forslag angående nettsiden kan sendes per epost til hovedredaktør Gustav Nielsen.