Vi informerer  om våre kommende arrangementer nedenfor:

    • Medio oktober: Medlemsmøte om Småhusplanen
    • Medio november:  Møte om kommuneplanen I Oslos arealdel og St. Meld. 28 (2022–2023) Gode bysamfunn med små skilnader.
    • Desember eller tidlig i 2023: Fagmøte om lange linjer i Oslos byplanutvikling.