Disse sidene er forbeholdt BULLBYs medlemmer. For å bruke undermenypunktene blir du bedt om å logge deg inn. Men Bullbys planer er  ikke hemmelige.  Derfor informerer vi om våre kommende arrangementer på denne førstesiden:

 • ATP-gruppa har befaring i Groruddalen 29. oktober kl 10 – ca 15
  Areal og transportplanleggingsgruppa arrangerer befaringen sammen med Groruddalen miljøforening. Vi starter kl 10  fra Steinhoggermuseet i Grorudveien 3.  Åpent også for medlemmer utenfor ATP-gruppa. Tema for befaringen:

  • Grorud sentrum og T-banestasjon – stedsutvikling – Grorud togstasjon – bærekraftig knutepunkt – Byutvikling –> arealer, miljø og transport, fortetting rundt knutepunkter
  • Alnaelven – nasjonal naturpark
  • Alnabruterminalen: Terminalutvikling: modernisering og effektivisering, kraftkablene i bakken og sikring av kvikkleire
  • Vegløsninger: inn-/utkjøring fra syd til terminalen, tungtrafikkringen, Ulvensplitten
  • Furuset – urban byutvikling –  Urbanisering og stedsutvikling
 • Møte 64 – 1. november kl 13 – 15:00: Boligpolitikk og forskning
  Møtet avholdes på vanlig sted, i Asplans lokaler i Kongensgate 1.
 • Møte 65 – 6. desember kl 19 – 21:30: Groruddalen
  Møtet arrangeres i samarbeid med Groruddalen miljøforening Steinhoggermuseet og blir et kveldsmøtet siden mange i miljøforeningen jobber i vanlig arbeidstid.

 

Vedlikehold av medlemskontoen:
Medlemmer som ønsker å endre passord eller andre deler av kontoinformasjonen sin velger dette under lenken  «Account» nedover i menyen til høyre.