Her publiserer vi stoff fra aktuelle konferanser vi  deltar på eller finner på nettet, og som vi tror kan ha interesse for våre medlemmer og lesere av disse sidene.